Svalbo keramik & café

Svalbo renovering

1978 stod Svalbo tomt och övergivet. Nu, 40 år senare har det blivit ett levande hus, fyllt av kultur och värme!

1979 köpte Britt och Lennart Rudebert huset och en förvandling började......

 

Jerle Stad

På 1640-talet när järnproduktionen var Sveriges viktigaste inkomstkälla planerade riksmarskalk Carl Bonde att anlägga en stor hamnstad för export av järnmalm vid Järleån. En kanal skulle byggas som skulle ansluta Järleån till Hjälmare kanal och sedan vidare till kusten. Staden skulle bli residensstad i det planerade Jerla Län, Carl Bonde själv blev utnämnd till landshövding i det blivande länet.

Den 29 oktober 1642 utfärdades stadsprivilegier för Järla Stadh. Knektar sändes till platsen för att röja, planer på en kungsgård och en domkyrka fanns. Men, Carl Bonde, den drivande kraften bakom projektet blev sjuk och av stadsplanerna blev intet. Stadsprivilegierna glömdes bort i många år men stadsprivilegierna drogs aldrig in. Jerle är nu Sveriges minsta stad, med ca 30 invånare.

Nedan Jerle Stadsvapen, det brinnande berget.

Jerle stadsvapen

Huset Svalbo, en upplevelse

Svalbo byggdes ursprungligen som bostad för smeder vid Jerle Bruk. Åtta familjer bodde här. Huset uppfördes troligen i början av 1700-talet och är byggt helt i soltorkad lera. Familjen Rudebert köpte huset 1979 och nu är huset bostad och keramikverkstad. Renoveringen av huset Svalbo var ett jättearbete, se bilden.

Svalbo idag

I Svalbo är keramiker Moa Rudeberts verkstad och butik inrymd sedan 1982. Numera har butiken inga fasta öppettider, är vi hemma har vi öppet - vilket är väldigt ofta. Isynnerhet de tider på året när vi inte jobbar i caféet tvärs över vägen. Oftast finns även under sommaren möjlighet för oss att "springa emellan" om det finns kunder som är intresserade av att se keramiken.

Huset är mycket speciellt, vi kan ordna visningar och berätta om renoveringen.

Det finns även möjlighet att hyra in sig i huset för sammanträden, fester och andra evenemang. Några rum i huset är alltid öppna för besökare. Vi har dessutom bl.a en utställning av Barbiedockor. 

Guidad visning kostar 250:-/timme.

Svalbo