Järelåns naturreservat

© Susann Rickan

Naturreservatet Järleån omfattar ca 105 ha mark och vatten i Järleåns dalgång längs en sträcka av ca 6 km. Ån har till stor del kvar sitt naturliga lopp med bl a betydande forssträckor, med här finns också rester av den tidiga järnhanteringens nyttjande av vattenkraft och odlingslandskap. Reservatet bildades 1976. Syftet är att skydda och vårda älvdalen och dess naturvärden samt att genom lämpliga åtgärder underlätta för allmänheten att besöka reservatet. Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Paddla i Järleån

Nära älven finns Järle station, Sveriges äldsta järnvägsstation och herrgårdsmiljön vid Axbergshammar. Strax nedanför den gamla kvarnen i Järle är en bra startplats för en paddeltur i Järleån. Även Trängbo Camping i Nora fungerar som startplats. Karta med information finns att hämta på Nora turistbyrå. På Regionförbundets webbsida finns mer info om att paddla.

Bada i Kvarndammen

Vid Jerle Kvarn finns en liten naturlig badplats. Populärt utflyktsmål varma sommardagar. Njut av det svalkande vattnet och Jerleåns forsar. Här finns även picknickbord och en eldplats. Men glöm inte ta med ert skräp hem.....